Gert Amanius
född 1948 i Stockholm.

Har gått Konstfackskolan.
Driver i dag egen grafisk verksamhet.
Arbetar i akryl och olja, skulptur i lera och brons.

Gert Amanius ställer krav på betraktaren,
visar mänsklighet och värme.
Stilen är intellektuellt enkel.

gert@amanius.com

82 Hester
85 Dam med hatt
94 Entre
81 Hester i miljö
83 Hester i miljö
84 Hester i miljö

START